Hinnasto

Osuuskuntaan liittymisestä koituvat maksut
Osuusmaksu 120 €, maksetaan kerran

Uusien liittyjien maksut
Liittymismaksu 7700 €
Tällä hinnalla osuuskunta rakentaan maksimissaan 300 m vesijohtoa lähimpään runkovesilinjaan rakennusolosuhteet huomioiden.
Yli 300 metrin rakentamisesta peritään lisähintaa yksikkömetrihinnaston mukaan.

Verkoston hoitovastike 130 euroa/vuosi sis. arvonlisävero
Verkoston hoitovastike kattaa osuuskunnan hallinnosta ja korjauksista koituvia kuluja.

Veden kulutusmaksut
Kulutusmaksulla katetaan veden osto, siirto ja tutkimus kustannukset. Vesimaksu 1.7.2018 alkaen on 1,91 euroa/m3 sis. arvonlisävero.

Vesimittarin tarkastusmaksu 60 €
Pohjois-Soisalon vesiosuuskunta tarkistaa 2011 alkaen vuosittain n. 20% liittymiensä vesimittareista. Tarkistukset aloitetaan noin 10 vuoden kuluttua linjakokonaisuuden rakentamisesta ja ne jatkuvat n. 5 vuoden välein.
Vesimittarin ja sen yhteyteen tulevat paineenalentimen ja yksisuuntaisventtiilin sekä kiinnitysjalusta ja liittimet ja sulut maksaa liittyjä.

Maksujen periminen
Maksut peritään kaksi kertaa vuodessa, kesällä ja vuoden lopussa. Kulutustiedot voi ilmoittaa "ilmoita mittarilukema" sivun kautta. Väärin toimitetusta laskutuksesta ottakaa yhteys taloushallintoon, yhteystiedot etusivulla.

Vesijohtoliittymän sulkemisen ja avaamisen periaatteet ja maksut niistä
Vedenkäyttäjälle, joka ei kehoituksista huolimatta maksa maksujaan, viedään ilmoitus veden toimittamisen katkaisemisesta (vesihuoltolaki pykälä 26). Vedenkäyttäjälle, joka on laatinut hyväksytyn maksusuunnitelman vesiosuuskunnan kanssa, mahdollistetaan maksujen maksaminen erissä ja veden käyttäminen katkaisutta. Ilmoituksen viemisestä peritään 60€ ja veden uudelleen avaamisesta peritään yhteensä 120€. Vesi avataan sen jälkeen kun kaikki maksut sekä sulkemisen ja avaamisen kulut on maksettu.